مسئول امور اداری:  آتش یار شهاب مسیبی

 


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی


دارای 15 سال سابقه اجرایی در آتش نشانی شاهین شهر


سوابق اجرایی در سازمان: فرمانده شیفت به مدت یک سال، رئیس ایستگاه دو سال، مسئول امور اداری سازمان، بازرس مدیر عامل در کلیه حوزه های سازمان


مدارک مرتبط:

  • کاردانی آتش نشانی گرایش امداد و سوانح
  • غواصی 2 ستاره
  • امداد و نجات در کوهستان (ایراتا)

 

شرح وظایف:


« برگزاری و اجرای کلیه ضوابط اداری بر اساس قوانین و مقررات سازمانی، ساماندهی وضعیت پرسنلی سازمان به لحاظ اداری و انجام کلیه امور محوله از سوی مدیریت و معاونت سازمان »

 

تلفن تماس: 45263300-031