مسئول ستاد فرماندهی:  آتش یار سوم محمد حسین غلامی 

 


 
مدرک تحصیلی:

کارشناسی علوم قرآن و حدیث


دارای 15 سال سابقه اجرایی و عملیاتی در سازمان آتش نشانی شاهین شهر

 

سوابق اجرایی در سازمان:

مسئول غواصی سازمان به مدت ۱۳ سال، مسئول ستاد فرماندهی ۵سال، مسئول شیفت یک سال، رئیس ایستگاه ۵ سال


مدارک مرتبط:

مدرس بین المللی DAN (پزشکی و فوریت های غواصی)، ایراتا سطح یک، دارای گواهینامه های تخصصی فرماندهی عملیات، ستاد فرماندهی و HSE

 

 

شرح وظایف ستاد فرماندهی:

۱-چک مستمر امکانات ارتباطی سازمان از قبیل : خطوط تلفن ۱۲۵ و خطوط آزاد، بی سیم مادر ایستگاه ها، خودروهای اطفائیه بی سیم های دستی
دوربین های شهری و ایستگاهی، جی پی اس خودروها

 

۲-دریافت کلیه اطلاعات و مکالمات مهم و اقدام مقتضی با آن


۳-دریافت دقیق در گرفتن آدرس محل حادثه یا حریق و اعزام نیروها از طریق ایستگاه مربوطه 

 

۴-دریافت گزارشات مختلف و انعکاس موارد  به واحدهای ذیربط

 

۵-فراخوان مسئولین و پرسنل سازمان در مواقع مهم و بحرانی

 

۶-ثبت و ضبط خروج و ورودهای خودروهای عملیاتی به هنگام منطقه شناسی ، شارژ و هر دلیل دیگر
 

 

تلفن تماس: 45258319-031