مدیر عامل سازمان:  آتش پاد دوم مجتبی رستمی

 

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی امداد ونجات
دارای 26 سال سابقه اجرایی و مدیریتی در شهرداری شاهین شهر


سوابق اجرایی در سازمان: دو دوره مدیریت سازمان در مجموع به مدت 7 سال و8 سال عضویت در هیئت مدیره سازمان


مدارک مرتبط: مدرس ارشد غواصی فدراسیون جمهوری اسلامی ایران، گواهینامه سطح 2 امداد و کار باطناب

 

شرح وظایف:
«نظارت بر عملکرد کلیه ی امور و واحدهای سازمان در راستای نیل به اهداف سازمان بر طبق اساس نامه_مسئول و رئیس کمیته امداد و نجات آتش نشانی در ستاد بحران شاهین شهر»

 

تلفن تماس: 45260066-031