معاون سازمان:  آتش یار سعید کریمیان

 

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت

دارای 15 سال سابقه اجرایی در آتش نشانی شاهین شهر

 

سوابق اجرایی در سازمان: معاونت سازمان به مدت 7 سال، مسئول امور مالی، مسئول واحد آموزش، مسئول واحد کارشناسی و بیمه سازمان

 

مدارک مرتبط: مدرک غواصی یک ستاره بین المللی و گواهینامه سطح 2 امداد و کار باطناب

 

 

 

شرح وظایف:

«اجرای فرامین مدیر عامل و نظارت بر اجرای بخشنامه ها و قوانین و مقررات تعیین شده و همچنین عملکرد کلیه ی امور و واحدهای سازمان در راستای نیل به اهداف سازمان بر طبق اساس نامه زیر نظر مدیریت سازمان» 

 

تلفن تماس: 45260066-031