برگزاری دومین دوره های آموزشی محله محور

بازدید: 219

سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی تفریحی شهرداری اقدام به برگزاری دو مین برنامه آموزشی در غالب آموزش های محله محور جهت ارائه آموزش های نکات ایمنی

در آپارتمان ها در مقابله با آتش سوزی وحوادث احتمالی نمودند این برنامه که در مورخ 1398/02/10 در خیابان خرداد و با استقبال ساکنین برگزار و پس از آموزش تئوری و ارائه نکات آموزشی آتش در تشتک حاوی گازوئیل و مایعات قابل اشتعال ایجاد گردید که توسط ساکنین و با استفاده از کپسول های خاموش کننده اطفاء گردید .
جهت ایجاد فرهنگ ایمنی و شهر ایمن و با توجه به استقبال ساکنین ، برنامه آموزشی پس از اطلاع رسانی تداوم خواهد داشت .
روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر

چاپ