مسئول روابط عمومی : سر آتش نشان دوم رضا نخودیان

 

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری


دارای 10 سال سابقه اجرایی و عملیاتی در آتش نشانی شاهین شهر


سوابق اجرایی در سازمان:

مسئول دبیرخانه، مسئول کارگزینی، مسئول آمار واطلاعات، جمع دار و امین اموال، مسئول روابط عمومی، رابط شورای سلامت سازمان، رابط ادارات، مسئول انفورماتیک سازمان

 

مدارک مرتبط:

مدرک غواصی یک ستاره بین المللی و گواهینامه دوره مدیریت و فرماندهی حادثه، گواهینامه دوره مدیریت بحران شهری گواهینامه دوره روابط عمومی در مدیریت شهری، گواهی نامه دوره فرماندهی تیم عملیاتی 

 

شرح وظایف:

« مسئول آمار واطلاعات : ثبت صورت جسات حریق و حوادث و ارسال گزارشات مربوطه و مسئول تایید گواهی حریق و حادثه 
جمع دار اموال : ثبت اموال و رسیدگی و نظارت بر اموال سازمان 
روابط عمومی : ثبت اخبار وقایع و حوادث سازمان ، مراسمات و مناسبت ها »

 

تلفن تماس: 45263300-031